Zasady sprzedaży drewna LP

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Obecne zasady sprzedaży drewna określone są w zarządzeniu nr 46 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 października 2016 r.

W 2017 r. LP planują sprzedać ok. 40,5 mln m3 drewna (blisko 2 mln m3 więcej niż rok wcześniej). Systematycznie rosnące pozyskanie surowca to efekt wzrastającej powierzchni i zasobności lasów w Polsce oraz wykonywania zabiegów przewidzianych w 10-letnich planach urządzania lasu, jakie sporządzane są dla każdego nadleśnictwa i zatwierdzane przez ministra środowiska.

To, w jaki sposób Lasy Państwowe sprzedają drewno, zależy przede wszystkim od rodzaju surowca, kategorii nabywcy. Staramy się dopasować formy sprzedaży do potrzeb klientów, a także zadbać o zapewnienie stabilności i przewidywalności rynku drzewnego, przy zachowaniu zasad konkurencji i ochrony konsumentów.
Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzedaży surowca dla przemysłu drzewnego, który zatrudnia ponad 300 tys. osób, wypracowuje ok. 2 proc. PKB i jest siłą napędową eksportu (Polska jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie).

Z puli drewna przewidzianego do sprzedaży w roku 2017, blisko  83 proc. trafi do przedsiębiorców drzewnych, ok. 14 proc. do osób fizycznych (nabywających je głównie do celów opałowych), reszta to m.in. surowiec na własne potrzeby LP (np. do budowy infrastruktury turystycznej), tzw. drewno energetyczne, niszowe albo szczególne.

Podmioty gospodarcze nabywają surowiec z LP poprzez internetowy Portal Leśno-Drzewny, na przeznaczonych dla nich rynkach podstawowym (główna pula surowca dla przedsiębiorców, którzy kupowali już wcześniej od LP) oraz dla rozwoju (pula dla przedsiębiorców nowych, dla budujących nowe zakłady, zwiększających moce produkcyjne). W 2017 r. na rynki podstawowy i dla rozwoju trafi w sumie ok. 33,5 mln m3 surowca.

Nowym rozwiązaniem jest tu kryterium „geografii zakupu”. Na przykład na rynku podstawowym o tym, ile surowca faktycznie kupi klient, decyduje ocena jego oferty, ta zaś oparta jest na trzech kryteriach: w 65 proc. na cenie, w 25 proc. na tzw. zwyczaju kupieckim (historii jego dotychczasowych zakupów od LP), a w 10 proc. na tym, na ile blisko znajduje się nadleśnictwo, w którym przedsiębiorca chce kupić drewno, od zakładu, gdzie zostanie ono potem przerobione.

Powinno to zachęcić przedsiębiorców m.in. do zakupów w pierwszej kolejności w najbliższej dla nich okolicy (co będzie wspierało lokalny rozwój gospodarczy), do zracjonalizowania tras i kosztów transportu drewna (co może korzystnie wpłynąć na ogólny stan dróg leśnych i gminnych). Portal Leśno-Drzewny pozwoli przedsiębiorcom na bieżąco dokonywać symulacji, gdzie, za ile i jaką masę surowca mogą nabyć na optymalnych dla nich warunkach.

Sprzedaż detaliczna dla osób fizycznych odbywa się bezpośrednio w nadleśnictwach według ustalonego cennika(ta pula wyniesie w 2017 r. ok. 5,7 mln m3). Leśnicy starają się zaspokoić rosnący popyt ze strony osób wykorzystujących drewno do celów grzewczych. Wbrew pozorom są to nie tylko mieszkańcy wsi, choć przeważają wśród odbiorców. Wzrost zapotrzebowania na drewno opałowe to też skutek powstawania na przedmieściach dużych aglomeracji nowych osiedli, gdzie domy często standardowo wyposażane są w instalacje kominkowe.

Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna. Większość klientów wybiera drewno już przygotowane i pocięte, z dostawą do domu. Leśnicy umożliwiają też własnoręczne pozyskanie drewna opałowego, głównie tzw. gałęziówki (po uzgodnieniu i spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz uiszczeniu opłaty). Taki surowiec jest bardzo tani, dlatego z tej możliwości korzysta wiele osób na terenach wiejskich.

W przypadku rynków tzw. drewna niszowego, węgla drzewnego wypalanego w tradycyjny sposób, drewna energetycznego – dla przedsiębiorstw albo przeznaczonego na cele programu LP wspierania samowystarczalności energetycznej samorządów (wielkość puli drewna energetycznego na 2017 r. to ok. 800 tys. m3), sprzedaż odbywa się na zasadzie negocjacji cenowych między stronami.

Z kolei drewno cenne, o szczególnych właściwościach (służące do wyrobu np. instrumentów muzycznych czy luksusowych mebli) jest sprzedawane na submisjach lub aukcjach, mających formę klasycznych licytacji, gdzie decyduje wyłącznie oferowana przez zainteresowanych cena (w roku 2017 do sprzedaży trafi ok. 12,5 tys. m3 drewna szczególnego).

Natomiast surowiec z tzw. rynku uzupełnień (trafia tu drewno niesprzedane w innych, wyżej wskazanych procedurach, a także pochodzące np. z klęsk naturalnych w lasach) będzie sprzedawany na internetowych aukcjach w aplikacji e-drewno i tu decydowała będzie tylko cena.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *