Zasady sprzedaży drewna LP

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Obecne zasady sprzedaży drewna określone są w zarządzeniu nr 46 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 października 2016 r. W 2017 r. LP planują sprzedać ok. 40,5 mln m3 drewna (blisko 2 mln m3 więcej niż rok wcześniej). Systematycznie rosnące pozyskanie surowca to efekt wzrastającej powierzchni i zasobności lasów […]